Kyoto
Itinerari Consigliati

  Itinerario per 1 giorno – TOP 5

 • Tempio Kiyomizudera
 • Kyoto Gosho
 • Ginkaku-Ji
 • Enryaku-Ji
 • Tenryu-ji
  Itinerario per 2 o 3 giorni – TOP 10

 • Tempio Kiyomizudera
 • Kyoto Gosho
 • Ginkaku-Ji
 • Enryaku-Ji
 • Tenryu-ji
 • Stazione di Kyoto
 • Kinkaku-Ji
 • Il quartiere GION
 • Nanzen-Ji
 • Fushimi Inari Taisha
  Itinerario per 4 o 5 giorni – TOP 15

 • Tempio Kiyomizudera
 • Kyoto Gosho
 • Ginkaku-Ji
 • Enryaku-Ji
 • Tenryu-ji
 • Stazione di Kyoto
 • Kinkaku-Ji
 • Il quartiere GION
 • Nanzen-Ji
 • Fushimi Inari Taisha
 • Santuario Jishu
 • Museo nazionale di Kyoto
 • Nishi Hongan-Ji
 • Nijo-Jo
 • Yasaka Jinja